poniedziałek, 17 marca 2008

Polna Tina Turner (Wild Tina Turner)

...ale nie słyszałam jak śpiewa ( ....but I did not hear as it sings)

Brak komentarzy: